Územní plán Mečichov

Územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Mečichov vydalo zastupitelstvo obce dne 28.2.2014.

Územní plán nabyl účinnost dne 21.3.2014.

Územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Mečichově, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.