Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2006

Publikováno: 15.1.2007

V roce 2006 nepřijal OÚ Mečichov žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

V Mečichově dne 15.1.2007
Milan Klečka v.r.
starosta