Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov – 20. 4. 2007

Publikováno: 20.4.2007

Veřejná schůze zastupitelstva obce ze dne 20.04.2007
Přítomni: Klečka Milan, Beranová Hana, Sýkora Josef, Bašta Václav, Polan František
Program:
 1. Zahájení schůze
 2. Akce v roce 2006
 3. Plán akcí na rok 2007
 4. Rozpočet v roce 2006 a skutečné plnění
 5. Rozpočet na rok 2007
 6. Diskuse
 1. Starosta přivítal spoluobčany Mečichova a zahájil veřejnou schůzi.

 2. Úvodem byly shrnuty všechny akce uskutečněné v loňském roce, včetně jejich financování.

 3. Dále byly upřesněny akce, které jsou naplánovány na tento rok. Starosta vyjádřil nespokojenost s přístupem místní mládeže k brigádám a dalším obecním aktivitám. Vyzval občany, aby dbali na pořádek v obci.

 4. Dalším bodem schůze byl rozpočet v roce 2006 a jeho skutečné plnění.

 5. Poté byl přednesen rozpočet na letošní rok, včetně hrubého členění jak na příjmové, tak na výdajové straně.

 6. V závěru byl dán prostor diskusi. Byly upřesněny některé položky v rozpočtu. Občané byli seznámeni
  s postupem prací v bývalé škole a zároveň byli zveřejněni zájemci o tyto byty. Dále se spoluobčané
  zajímali o tyto body: možnost výstavby dětského hřiště za prodejnou, problematiky ohledně čističek
  odpadních vod, montáž dopravních zrcadel v nepřehledných úsecích v obci, funkčnost a označení hydrantů
  v řadu obecního vodovodu, místo pro uložení masopustních masek. Závažným problémem je vyvážení
  komunálního odpadu v okolí obce. V případě přistižení budou následovat tvrdé sankce. Bylo řešeno,
  že ne všichni občané Mečichova mají zakoupenou známku na odvoz odpadu a někteří nemají popelnici vůbec.
  Všechny tyto body budou dále řešeny na schůzích obecního zastupitelstva.

Usnesení:
 • bylo shrnuto plnění rozpočtu obce v roce 2006
 • byl přednesen rozpočet na rok 2007
Zapsal: Sýkora Josef
Ověřil: Polan František