Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.10.2007

Publikováno: 26.10.2007

Zpravodaj – listopad 2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.10.2007
Přítomni: Klečka Milan, Beranová Hana, Bašta Václav, Sýkora Josef, Polan František
Program:
  1. Kupní a darovací smlouva s JČP Distribuce, s.r.o.
  2. Rekonstrukce střechy nad autobusovou garáží
  1. Zastupitelstvo schválilo návrh kupní smlouvy a darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Radina a JČP Distribuce, s.r.o. na prodej plynovodu.
  2. Byl schválen projekt na rekonstrukci krovu a střechy nad autobusovou garáží.
Usnesení:
  • byla schválena kupní a darovací smlouva na prodej plynovodu
Zapsal: Sýkora Josef
Ověřil: Bašta Václav
Co se událo v uplynulém měsíci

V říjnu jsme vylovili rybník Štírovský. Do Vánoc budou ryby vysádkovány.

Co nás čeká v následujícím měsíci

První víkend v listopadu bude v Mečichově posvícení. V sobotu 3.11. pořádá ČSŽ posvícenskou zábavu. Hrát bude skupina TOP TON.

Výročí občanů Mečichova v následujícím měsíci

V listopadu oslaví 50.narozeniny pan Vladimír Kuchta (č.p.38) a 90.narozeniny pan Karel Machovec (č.p.4).
Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.