Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov – 30. 11. 2007

Publikováno: 30.11.2007

Zpravodaj – prosinec 2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.11.2007
Přítomni: Klečka Milan, Beranová Hana, Bašta Václav, Sýkora Josef, Polan František, Finěk Petr, Kostohryzová Eva
Program:
 1. Projednání usnesení ze dne 26.10.2007
 2. Příkaz starosty k inventuře
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
 4. Návrh rozpočtových změn obce č.6 a 7 pro rok 2007
 5. Opatření obecné povahy – zastavěné území obce Mečichov
 6. Knihovna – půjčovní řád
 7. Nákup hasičské uniformy
 8. Zajištění úklidu obecního úřadu
 9. Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2008
 10. Návrh rozpočtové změny DSO Radina č.1 pro rok 2007
 11. Prodej obecního pozemku Č.P.10/3 manželům Malým
 12. Vnitřní směrnice – odsouhlasení dodatku
 13. Zaplacení balíčků pro děti na mikulášskou besídku
 1. Usnesení ze dne 26.10.2007 bylo zastupitelstvem projednáno
 2. Inventura proběhne 29.12.2007. Předsedou inventarizační komise byl zvolen Finěk Petr, členové
  inventarizační komise jsou Klečka Milan, Beranová Hana, Bašta Václav, Sýkora Josef, Polan František, Kostohryzová Eva
 3. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu obce na rok 2008 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov) a schválilo jej bez výhrad.
 4. Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovými změnami obce č.6 a 7 pro rok 2007 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov) a schválilo je bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo schválilo opatření obecné povahy – zastavěné území obce Mečichov.
 6. Zastupitelstvo schválilo půjčovní řád pro obecní knihovnu.
 7. Zastupitelstvo schválilo nákup hasičské uniformy v ceně 5000 Kč.
 8. Zastupitelstvo schválilo zrušení pravidelného úklidu obecního úřadu z důvodu ukončení dojíždění praktického lékaře.
 9. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO Radina na rok 2008 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov) a schválilo jej bez výhrad.
 10. Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovou změnou DSO Radina č.1 pro rok 2007 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov) a schválilo ji bez výhrad.
 11. Zastupitelstvo se seznámilo se znaleckým posudkem (poř.č.4392-320/07) a geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
  (č.155-262/2007) a odsouhlasilo, že část pozemku P.Č.10/3 se prodá za cenu obvyklou, to je 35 Kč/m2.
 12. Zastupitelstvo schválilo dodatek k vnitřní směrnici, platný od 1.12.2007. Nákupy do 100 000 Kč schvaluje starosta, nákupy od 100 000 Kč do 300 000 Kč
  schvaluje zastupitelstvo a nad 300 000 Kč se vypisuje výběrové řízení.
 13. Zastupitelstvo schválilo zaplacení balíčků pro děti na mikulášskou besídku v hodnotě 100 Kč na 1 dítě.
Usnesení:
 • byl schválen návrh rozpočtu obce na rok 2008
 • byly schváleny rozpočtové změny obce č.6 a 7 pro rok 2007
 • bylo schváleno zastavěné území obce Mečichov
 • byl schválen návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2008
 • byla schválena rozpočtová změna DSO Radina č.1 pro rok 2007
 • byl schválen prodej obecního pozemku P.Č.10/3 za cenu 35 Kč/m2
 • byl schválen dodatek vnitřní směrnice, platný od 1.12.2007
Zapsal: Sýkora Josef
Ověřil: Finěk Petr
Co se událo v uplynulém měsíci

V listopadu se konala posvícenská zábava, byla dokončena fasáda budovy bývalé školy a lovili jsme rybník „Němeček“.

Co nás čeká v následujícím měsíci

V pátek 7.12.2007 od 17 hodin se uskuteční mikulášsko-vánoční besídka pro děti, součástí besídky bude divadelní představení,
8.12.2007 se v Záboří bude konat halový turnaj v kopané – DSO Radina, v sobotu 15.12.2007 se bude konat myslivecký ples, hraje skupina TOP TON. Ryby na Vánoce se budou prodávat 22.12.2007 v ceně 50 Kč za kus.

Výročí občanů Mečichova v následujícím měsíci

V prosinci žádný jubilant v Mečichově není, ale Vánoce a Silvestra budeme slavit všichni.