Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2007

Publikováno: 23.1.2008

V roce 2007 nepřijal OÚ Mečichov žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

V Mečichově dne 23.1.2008
Milan Klečka v.r.
starosta