- Mečichov - https://mecichov.cz -

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2008

V roce 2008 nepřijal OÚ Mečichov žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

V Mečichově dne 30.1.2009
Milan Klečka v.r.
starosta