- Mečichov - https://mecichov.cz -

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2009

V roce 2009 nepřijal OÚ Mečichov žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

V Mečichově dne 15.1.2010
Milan Klečka v.r.
starosta