Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2010

Publikováno: 11.1.2011

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2010

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecnímu úřadu byly doručeny celkem tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 11.1.2011

Josef Sýkora
starosta