Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2011

Publikováno: 9.1.2012

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2011

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecnímu úřadu nebyly v roce 2011 doručeny žádné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V Mečichově dne 9.1.2012

Josef Sýkora
starosta