Rozpočet obce na rok 2014

Publikováno: 1.1.2013

Rozpočet obce na rok 2014 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
lesy
pitná voda
rybníky
bytové hospodářství
sběr a svoz komunálních odpadů
pronájem majetku – pozemky
pronájem majetku – hospoda
prodej pozemků
neinvestiční dary
služby
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 374
54
10
39
25
219
170
15
12
0
0
0
2

2 920
Skutečnost

3 657
54
20
17
5
238
152
15
33
84
10
26
22

4 333
Výdaje

lesy
silniční doprava
rybníky
předškolní zařízení
základní školy
knihovna
dárkové balíčky
hřiště, sportovní vybavení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
územní plán obce Mečichov
výměna vrat bývalé autobusové garáže
rekonstrukce klubovny a posilovny
oprava podlah v pohostinství a přísálí
úroky
rekonstrukce místních komunikací
bankovní poplatky

Výdaje 2014

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

10
25
25
10
40
7
25
1
25
40
240
220
25
320
1 400
40
50
0
0
0
170
8

2 681

239

239
Skutečnost

12
1
43
3
0
7
25
76
14
100
221
226
28
458
1 916
59
71
183
80
90
211
9

3 833

239

239
Rozpočet na rok 2014 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta