Rozpočet obce na rok 2013

Publikováno: 31.12.2013

Rozpočet obce na rok 2013 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
ostatní dotace
vodní hospodářství
lesy
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 250
60
0
25
10
222
230
3

2 800
Skutečnost

2 789
60
526
16
240
238
241
18

4 128
Výdaje

silniční doprava
lesy
vodní hospodářství
školy, školky
knihovna
hřiště, sportovní vybavení
dárkové balíčky
veřejné osvětlení
odpady
péče o vzhled obce
místní správa (opravy, úroky, …)
územní plán obce Mečichov
rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa
výměna vrat bývalé autobusové garáže
oprava bývalé autobusové garáže
požární zbrojnice
byty
oprava střechy nad kotelnou hospody

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

70
50
25
150
7
35
20
50
200
14
1 150
30
350
60
0
0
0
350

2 561

239

239
Skutečnost

17
124
24
73
7
1
32
66
214
24
1 467
0
242
0
158
117
27
378

2 971

239

239
Rozpočet na rok 2013 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta