Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2013

Publikováno: 10.1.2014

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2013

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2013 byly Obecnímu úřadu Mečichov doručeny celkem tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 10.1.2014

Josef Sýkora
starosta