Rozpočet obce na rok 2015

Publikováno: 1.1.2015

Rozpočet obce na rok 2015 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
lesy
pitná voda
rybníky
bytové hospodářství
sběr a svoz komunálních odpadů
pronájem majetku – pozemky
pronájem majetku – hospoda
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 374
54
10
39
25
219
170
15
12
2

2 920
Skutečnost


Výdaje

lesy
silniční doprava
rybníky
předškolní zařízení
základní školy
knihovna
dárkové balíčky
hřiště, sportovní vybavení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
bankovní poplatky
rekonstrukce WC v hospodě
oprava místní komunikace
vybavení posilovny
vybudování kanalizace za vyústěním Lejštice

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

10
25
25
10
40
7
25
1
25
40
220
25
320
1 400
8
200
160
50
90

2 681

239

239
SkutečnostRozpočet na rok 2015 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta