- Mečichov - https://mecichov.cz -

Vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu

V sobotu 15. 10. 2016 v 8.00 hodin budou na návsi přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad a velkoobjemový komunální odpad. Do těchto kontejnerů můžete mimo jiné vyhodit:

Nebezpečný odpad:

Velkoobjemový komunální odpad: