Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2016

Publikováno: 6.1.2017

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2016

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2016 byla Obecnímu úřadu Mečichov doručena jedna žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla vyřízena formou, v jaké ji obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 6.1.2017

Josef Sýkora
starosta