Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích

Publikováno: 8.2.2017

Vyvěšeno: 08.02.2017
Sejmuto:30.05.2017

Viz  dokumenty: