Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Mečichov

Publikováno: 10.2.2017

Vyvěšeno: 10.02.2017
Sejmuto: 21.03.2017
Viz dokument.