- Mečichov - https://mecichov.cz -

Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Mečichov

Vyvěšeno: 10.02.2017
Sejmuto: 21.03.2017
Viz dokument [1].