Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016

Publikováno: 28.4.2017

Vyvěšeno: 28.04.2017 
Sejmuto: 02.06.2017

Viz dokument.