Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 3/2017

Publikováno: 5.5.2017

Schváleno 28.04.2017 zastupitelstvem obce, č.usn.: 4/03/2017
Vyvěšeno: 05.05.2017

Viz dokument.