Změna č. 1 Územního plánu Mečichov

Publikováno: 26.6.2017

Vyvěšeno: 26.06.2017
Sejmuto: 12.07.2017

Viz dokument.