- Mečichov - https://mecichov.cz -

Veřejná vyhláška – změna č. 1 Územního plánu Mečichov

Vyvěšeno: 28.06.2017
Sejmuto: 14.07.2017

Viz dokument [1].