Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 7/2017

Publikováno: 20.10.2017

Schváleno 22.09.2017 starostou obce
Vyvěšeno: 20.10.2017

Viz dokument.