Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Publikováno: 5.1.2018

Vyvěšeno: 05.01.2018
Sejmuto: 21.01.2018

Oznámení

Příloha