Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 11/2017

Publikováno: 17.1.2018

Schváleno: 27.12.2017 starostou obce
Vyvěšeno: 17.01.2018

Viz dokument.