Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2017

Publikováno: 29.1.2018

Vyvěšeno: 29.01.2018
Sejmuto: 14.02.2018

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2017

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Obecnímu úřadu Mečichov bylo doručeno sedm žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).

 

V Mečichově dne 29.1.2018

Josef Sýkora
starosta