Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 6/2018

Publikováno: 15.6.2018

Schváleno: 05.06.2018 starostou obce
Vyvěšeno: 15.06.2018

Viz dokument.