- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet obce za rok 2017

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 01.06.2018
Vyvěšeno: 15.06.2018

Závěrečný účet [1]
FIN [2]
Výkaz zisku a ztráty [3]
Rozvaha [4]
Příloha [5]
Zpráva o přezkumu hospodaření [6]
Zpráva inventarizační komise  [7]