Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc. č. 86/1

Publikováno: 29.6.2018

Vyvěšeno: 29.06.2018
Sejmuto: 15.06.2018

Záměr

Katastrální mapa