Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Publikováno: 16.8.2018

Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 16.09.2018

Dopis
Přehled parcel