Veřejná vyhláška – změna ochranného pásma vodních zdrojů Nahošín

Publikováno: 11.10.2018

Vyvěšeno: 11.10.2018
Sejmuto: 27.10.2018

Viz dokument.