Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 10/2018

Publikováno: 13.11.2018

Schváleno: 22.10.2018 starostou obce
Vyvěšeno: 13.11.2018

Viz dokument.