- Mečichov - https://mecichov.cz -

Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc.č. 2358/31

Vyvěšeno: 30.11.2018
Sejmuto: 16.12.2018

Záměr [1]

Geometrický plán [2]