Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc.č. 496/2

Publikováno: 30.11.2018

Vyvěšeno: 30.11.2018
Sejmuto: 16.12.2018

Záměr

Katastrální mapa