Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 11/2018

Publikováno: 11.12.2018

Schváleno: 30.11.2018 Zastupitelstvem obce Mečichov, usnesení č.: 2/11/2018
Vyvěšeno: 11.12.2018

Viz dokument.