Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 12/2018

Publikováno: 9.1.2019

Schváleno: 28.12.2018 starostou obce
Vyvěšeno: 09.01.2019

Viz dokument.