Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 01/2019

Publikováno: 8.2.2019

Schváleno: 16.01.2019 starostou obce
Vyvěšeno: 08.02.2019

Viz dokument.