Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 02/2019

Publikováno: 22.2.2019

Schváleno: 15.02.2019 starostou obce
Vyvěšeno: 22.02.2019

Viz dokument.