Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc.č. 2374/16

Publikováno: 29.3.2019

Vyvěšeno: 29.03.2019
Sejmuto: 14.04.2019

Záměr

Katastrální mapa