- Mečichov - https://mecichov.cz -

Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc.č. 2374/16

Vyvěšeno: 29.03.2019
Sejmuto: 14.04.2019

Záměr [1]

Katastrální mapa [2]