Nájem z hrobů (hřbitov Záboří)

Publikováno: 9.4.2019

Na veřejném zasedání OZ obce Záboří byl dne 28.3.2019 stanoven nájem z hrobů na dobu 5 let (2019 – 2024):

jednohrob ….. 200,-
dvojhrob ……. 400,-
trojhrob …….. 500,-

Žádáme občany, aby nájemné ze svých hrobů zaplatili v hotovosti na Obecním úřadě v Záboří nebo složenkou, která Vám bude zaslána po nahlášení adresy a čísla hrobu na tel.č. 383 494 333 (Obecní úřad Záboří).