Aktualizace návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2020-2022

Publikováno: 9.5.2019

Vyvěšeno: 09.05.2019
Sejmuto: 29.05.2019

Viz dokument.