Závěrečný účet obce za rok 2018

Publikováno: 15.6.2019

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 31.05.2019
Vyvěšeno: 15.06.2019

Závěrečný účet

Zpráva o přezkumu hospodaření

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Výkaz FIN