- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet obce za rok 2018

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 31.05.2019
Vyvěšeno: 15.06.2019

Závěrečný účet [1]

Zpráva o přezkumu hospodaření [2]

Příloha č.1 [3]

Příloha č.2 [4]

Příloha č.3 [5]

Výkaz FIN [6]