Oznámení o nakládání s obecním majetkem – parc.č. 89/3

Publikováno: 1.7.2019

Vyvěšeno: 01.07.2019
Sejmuto: 17.07.2019

Záměr

Katastrální mapa