Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 08/2019

Publikováno: 19.7.2019

Schváleno: 30.06.2019 starostou obce
Vyvěšeno: 19.07.2019

Viz dokument.