Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 13/2019

Publikováno: 25.10.2019

Schváleno: 14.10.2019 starostou obce
Vyvěšeno: 25.10.2019

Viz dokument.