Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 16/2019

Publikováno: 18.1.2020

Schváleno: 31.12.2019 starostou obce
Vyvěšeno: 18.01.2020

Viz dokument.