Rozpočtové opatření obce Mečichov č. 2/2020

Publikováno: 9.4.2020

Schváleno: 27.03.2020 starostou obce
Vyvěšeno: 09.04.2020

Viz dokument.